آنالیز کائولن معدن آسمان بلاغی

برای دانلود آنالیز لطفا برای روی لینک زیر کلیک نمایید.

To download chemical analysis of kaolin please click on below links:

ASZ >>>>>>

ASRS >>>>>

ASR1 >>>>>

ASR2 >>>>>