آنالیز فلدسپات سدیک معدن کلتکه

 

برای دانلود آنالیز لطفا برای روی لینک زیر کلیک نمایید.

To download chemical analysis of sodium feldspar please click on below link: